ARBO.nu: De schakel tussen werkgever en werknemer.

Beperking van verzuim en verzuimkosten

ARBO.NU heeft ruime ervaring met arbeidsmigranten uit alle delen van Europa en beschikt  over een gedegen kennis van de Arbowetgeving. Onze ervaring en kennis, gecombineerd met een praktische aanpak van elke opdracht, resulteert in een aanzienlijke beperking van verzuim en verzuimkosten, op maatschappelijk verantwoorde wijze.

Gecertificeerde bedrijfsartsen met Europese tolken voor iedereen beschikbaar

Onze gecertificeerde bedrijfsartsen met Europese tolken zijn binnen enkele werkdagen voor iedereen beschikbaar.

Ook werknemers hebben het recht om op eigen initiatief een gecertificeerde bedrijfsarts in te schakelen voor een eerste consult of een second opinion, op kosten van zijn of haar werkgever. Onze artsen worden zo nodig bijgestaan door tolken, om eventuele onduidelijkheden uit de weg te gaan.

Wilt u een consult aanvragen?
Bel Pawel Jeczmienny 06 53 28 60 93 voor het maken van een afspraak met één van onze gecertificeerde bedrijfsartsen. U kunt al binnen enkele dagen bij ons terecht.

De 4 diensten van ARBO.NU om verzuim en verzuimkosten
te beperken.